Nieuws > Archief > Nieuwsbericht

De Friese Bok van De Knipe

In het dorp De Knipe bij Heerenveen ligt al jaren, als een soort monument,  een Friese bok in de berm naast de vaart. Het vlak van deze bok was door het regenwater dat er in bleef staan erg slecht. Ook enkele gangen hebben aandacht nodig. De bok was met een andere bok opgehaald en lag nu ondersteboven op de werf in Giethoorn. De mannen zijn  druk bezig geweest met het nieuwe vlak van azobé, dat min of meer onverwoestbaar is. Tussen de vlakdelen zitten kieren om regenwater af te kunnen voeren.Zo kan de bok er weer tientallen jaren tegen

Inmiddels is de bok weer naar De Knipe gebracht en met twee diepladers en een kraan weer op zijn plaats gezet.